Hardcore Mountain Bike Store


780-439-4599 10008a Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z3

Kluane Mountaineering


780-433-9986 Bsmt, 10324 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

Ocean Sports


780-432-1904 or 1-800-561-3483 10133 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z5

Plush Skateboards & Snowboards


780-439-8180 10309 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z9

Track 'N Trail


780-432-1707 10148 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z4

United Sport and Cycle


780-433-1181 or 1-800-361-8776 7620 Gateway Blvd. NW Edmonton AB T6E 4Z8