Alhambra Books


780-439-4195 10115 81 Avenue NW Edmonton AB T6E 1W9

Army & Navy Department Store


780-433-5503 10411 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A1

Brave Little Bucket


#101, 9915 81 Avenue Edmonton AB T6E 1W5

Chapters


780-435-1290 10504 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

Crankpots Ceramic Studio


780-414-1005 10702 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 6P4

Dollarama


780-434-8171 10455 80 Avenue NW Edmonton AB T6E 1V1

Gummi Boutique


587-520-2106 10345 Whyte Avenue Edmonton Alberta T6E 1Z9

Ibon Antiques


780-757-6777 10423 79 Avenue Edmonton Alberta T6E 1R7

K & K Foodliner


780-439-6913 9944 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Y9

Laurel's On Whyte


780-431-0738 8210 104 Street NW Edmonton AB T6E 4E6

Old Strathcona Farmers' Market


780-439-1844 10310 83 Avenue NW Edmonton AB T6E 5C3

Southside Ornamental Iron Works


780-439-0801 7515 104 Street Edmonton AB T6E 4C1

Steelnova Ornamental Iron Works (1994) Ltd.


780-447-1822 10351 76 Avenue NW Edmonton AB T6E 1K9

Ten Thousand Villages


780-439-8349 10432 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

The Edmonton Book Store


780-433-1781 10533 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A3

The Plaid Giraffe


780-439-6195 10340 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

The QUILTBAG


(780) 784-5265 76903 104 Street Edmonton AB T6E 4C3

The Wish List Gifts


780-436-8277 10464 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Viva Clayworks


780-413-0118 10125 81 Avenue Edmonton AB T6E 1W9

Vivid Print


780-428-4843 10342 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

Warp One Comics & Entertainment


780-433-7119 9917 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z1

Wee Book Inn


780-432-7230 10310 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

When Pigs Fly


780-433-9127 10470 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Whyte Knight Comics


780-439-5299 #201, 10326 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

Wild Prairie Soap Company


780-439-6640 or 866-681-7627 10746 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 6P4