ANNMS Clothing


780-757-0355 #200 10355 Whyte Avenue Edmonton Alberta T6E 1Z9

Army & Navy Department Store


780-433-5503 10411 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A1

Callidas


780-462-2023 10343 80 Avenue NW Edmonton AB T6E 1T8

campre Clothing Corp


10552 82 Avenue Edmonton AB T6E 2A4

C'est Sera


780-434-7435 8239 104 Street Edmonton AB T6E 4E7

Derks Formal Rentals Ltd.


780-433-6614 8111 102 Street NW Edmonton AB T6E 4A4

Embroidme


7505 104 Street Edmonton AB T6E 4C1

Foosh Audio and Apparel


780-491-6980 10544C Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

gallibelle


1-844-41-shoes(74637) 10640 Whyte Ave Edmonton AB T6E 2A7

Glam Slam


780-439-7526 10422 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Goodwill


10110 82 Avenue Edmonton AB T6E 1Z4

Gravity Pope


780-439-1637 #2, 10442 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Gravity Pope Tailored Clothes


780-988-1637 8222 Gateway Blvd NW Edmonton AB T6E 4B2

Hair by Renee Ballance


780-504-6931 202C-7718 104 Street NW Edmonton AB T6E 4C5

Ibon Antiques


780-757-6777 10423 79 Avenue Edmonton Alberta T6E 1R7

Jaisel Apparel


780-702-1388 8133 104 Street NW Edmonton AB T6E 4E4

John Fluevog Shoes


(780) 250-1970 10330 82 Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

La Vie Lente


780-705-7818 10514 Whyte Avenue Edmonton Alberta T6E 2A4

Lululemon Athletica


780-435-9363 10558 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A3

Mars & Venus


780-434-0467 10328 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

Nightshade Corsets


780-437-1129 8128 Gateway Blvd. Edmonton AB T6E 4B1

Nu2You Fashion Boutique


780-988-7966 7510 Gateway Blvd. Edmonton AB T6E 6E8

Original Apparel Ltd.


780-705-0658 8241 104 Street Edmonton AB T6E 4E7

Plato's Closet


780-761-1033 10339 80 Avenue Edmonton Alberta T6E 1T8

Plush Skateboards & Snowboards


780-439-8180 10309 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z9

Roots Canada Ltd.


780-435-6768 10544D Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

Rowena


780-439-5445 10544 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

Sanctuary Curio Shoppe


780-944-2654 8118 Gateway Boulevard Edmonton AB T6E 4B1

School of Raq


780-761-0727 10426 81 Avenue NW Edmonton AB T6E 1X5

The Avenue Clothing Co.


780-433-8532 10344 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

The Bamboo Ballroom


780-439-1363 8206 104 Street Edmonton AB T6E 4E6

The Briefing Room Inc.


587-521-0384 10151 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z5

Trend Fashions


10544-B Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

WORKHALL


780-705-0244 10552 Whyte Avenue Edmonton AB T5E 2A4