Aria's Bistro


(780) 972-4842 10332 81 Avenue Edmonton AB T6E 1X2

Artisan Resto Café


780-413-8045 10732 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 6P4

Block 1912-A European Cafe


780-433-6575 10361 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z9

Cally's Teas


780-757-8944 10151 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1T8

Da Capo


587-521-2276 104, 8135 102 Street Edmonton AB T6E 4A4

DAVIDs TEA


780-431-9593 10546 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

Dream Tea House Inc.


780-988-7878 7912 104 Street NW Edmonton AB T6E 4C8

La Boule


(780) 760-2253 8020 101 Street Edmonton AB T6E 6W3

My Tea


780-705-9488 10728C Whyte Avenue Edmonton AB T6E 6P5

Old Szechuan Chinese Restaurant


780-428-5468 10016 Whyte Avenue Edmonton Alberta T6E 1Z3

Remedy Cafe


780-760-1001 10404 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Rice Bowl Deluxe


587-523-7999 7909A 104 Street Edmonton Alberta T6E 6N8

Second Cup


780-439-8097 10402 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Second Cup At Varscona


780-436-2021 10620 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A7

Starbucks Coffee


780-430-6950 10380 78 Avenue Edmonton AB T6E 6T2

Starbucks Coffee


780-439-0317 10504 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A3

Starbucks Coffee


780-434-3225 5, 10370 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z8

Sugared & Spiced Baked Goods


Alley, 10330 Whyte Ave Edmonton AB T6E 1Z8

Teapsy Cafe


9959 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z1

The Hexagon Board Game Cafe


780-757-3105 10123 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z5

Tim Hortons


780-439-2119 10519 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A3

Tim Hortons


780-434-7700 7502 Gateway Blvd. Edmonton AB T6E 6E8