Tokyo Express


780-988-1898 10371 78 Avenue Edmonton AB T6E 6T3

Tokyo Noodle Shop Sushi Bar


780-430-0838 10736 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 6P4

Tutti Frutti


780-988-8679 10420 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Under the High Wheel


780-439-4442 #101, 8135 102 Street Edmonton AB T6E 4A4

Urban Pedal Tours


780-990-6808 Edmonton AB

V Sandwiches


780-756-9888 10460 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A2

Vons Steak House & Oyster Bar


780-439-0041 10309 81 Avenue Edmonton AB T6E 1X3

What's The Scoop Ice Cream Parlor


780-944-4522 10319 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 1Z9

Yiannis Taverna


780-433-6768 10444 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A1

Zen Japanese Restaurant


780-757-8816 7618 104 Street Edmonton AB T6E 6B8