Whyte Avenue Hair


780-433-3848 8211 102 Street Edmonton AB T6E 4A5

Wicked Laser & Facial Studio


780-988-8210 202, 8225 105 Street NW Edmonton AB T6E 4H2

Wigs & More


587-521-6141 7716 104 Street Edmonton AB T6E 4C5

Wigs R Hair Ltd.


780-604-2689 10542 Whyte Avenue Edmonton AB T6E 2A4

Xtend Barre


780-988-8815 7927 104 Street Edmonton Alberta T6E 4C9

YEG Cycle - Spin Studio


780-756-7750 10634 Whyte Avenue Edmonton Alberta T6E 2A7